نشست بصیرتی برگزار شد .

انقلابی تر کسی است که نوکر تر و خادم تر و ساد زیست تر باشد .

شناسه خبر : 104281

1399/12/05

تعداد بازدید : 28

معاون سیاسی بسیج مستضعفین دکتر حبیب زاده در جلسه بصیرتی با توجه به اهمیت انتخاب آگانه و معرفی فرد انقلابی گفت : کسی انلابی تر است که نوکرتر وخادم تر و ساد زیست تر باشد .
 
به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه فاطمه الزهرا (س)شهرستان کنگان ، جلسه ی بصیرتی با حضور معاون سیاسی بسیج مستضعفین و اساتید و طلاب بسیجی حوزه های علمیه کنگان ، در مدرسه علمیه برادران  علی بن ابیطالب برگزارشد.
 
دکتر حبیب زاده در  خصوص مشارکت مردم و  انتخاب آگاهانه  بیان کرد : ما نمی توانیم زیر سلطه غرب ونه می توانیم  با زور بر مردم حکومت کنیم، بلکه باید قدوم مردم به سمت نظام حرکت دهیم  ونگهداریم و از آنها صیانت کنیم و آن موقع است که میتوان به نظام اسلامی، استقلال بخشید .
 
درادامه حبیب زاده بااشاره  به اصل واساس  انتخابات   که مشارکت آگاهانه است ،گفت : برای مشارکت آگاهانه دو حالت  و جود دارد ، که یکی معرفی مصداق ها و دیگری گفتمان انقلابی ، با ورود انقلابی می توان در برابر  امپراتوری رسانه ای که هدف آن ها شرطی کردن افکار عمومی است مقابله کرد . 
 
معاون سیاسی بسیج مستضعفین با توجه به اهمیت انتخاب آگاهانه  اظهار کرد: باید افکار عمومی که تحت تاثیر امپراتوری رسانه ای قرار گرفته اند  عکس کرد  ،وبه آنها بفهمانیم کسی انقلابی تر است که نوکرتر و خادم تر و ساده زیست تر باشد و معرفی نمونه ودیگر ی که در حوزه انتخاب آگاهانه مورد اهمیت است اجازه ندهیم کسی که افکار عمومی شرطی کرده زبان و نماد ما شوند.
 
در پایان گفت :  با بیان مولفه ها و شاخص های حوزه گفتمانی دیگر  جای نگرانی برای معرفی   مصداق های  انتخاب مردم نیست.